Lexence

De status van het nieuwe regeerakkoord

22 februari 2018 – Een kort overzicht inzake de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de arbeidsmarkt en de te verwachten inwerktreding. Met de maatregelen zoals voorgesteld in het regeerakkoord tracht de overheid – wederom – om de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verkleinen. De in 2015 inwerking getreden WWZ zou hiermee weer gewijzigd worden. Lees verder voor de belangrijkste plannen.

 

Key contacts Annejet Balm
Expertise Arbeidsrecht
Reading time 1 min leestijd

Ketenegeling
Het aanpassen van de ketenregeling door de periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, te verlengen van twee naar drie jaar.

Verruiming proeftijd
Verruiming van de proeftijd naar maximaal vijf maanden in een contract voor onbepaalde tijd.

Transitievergoeding
Meer balans in de transitievergoeding door werknemers meteen vanaf het begin van hun dienstverband recht op de transitievergoeding te geven in plaats van pas na twee jaar.

Loon tijdens ziekte
Het verkorten van de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte van twee naar één jaar voor werknemers met 25 werknemers of minder.

Extra ontslagvergoeding
De mogelijkheid tot cumulatie van verschillende ontslaggronden in welk geval de rechter een extra ontslagvergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de wettelijke transitievergoeding.

Compensatie werkgevers
Compensatie werkgevers voor betaling transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte.

Payrolling
Payrolling blijft mogelijk maar het lichtere arbeidsrechtelijke regime van de uitzendovereenkomst wordt buiten toepassing verklaard.

Kraamverlof
Uitbreiding kraamverlof van de vader.

Veel werkgevers vragen zich af: wanneer treden al deze maatregelen precies in werking?

15 december 2017: De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de benodigde wetgeving in de loop van 2018 aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd.

21 december 2017: In de vergadering van de Tweede Kamer geeft Minister Koolmees aan dat hij er echt “de turbo” op gaat zetten en de wetgeving in het derde kwartaal van 2018, “snel na het zomerreces” naar de Kamer wil sturen.

1 januari 2020: Naar verwachting zullen de maatregelen dan grotendeels in werking kunnen treden.

Wij benadrukken dat het voorgaande op dit moment slechts voornemens van de nieuwe regering betreffen. Wanneer deze plannen precies in werking zullen treden, is dan ook nog niet bekend. De vraag is bovendien of voornoemde maatregelen één-op-één in de wet zullen worden opgenomen of dat er nog aanpassingen zullen volgen.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.