Lexence

Wijzigingen Arbowet - Wat zijn de gevolgen voor uw organisatie?

14 maart 2017 – Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (“Arbowet”) in werking. De wijzigingen hebben tot doel om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te versterken en de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts te vergroten. Wat betekent dit voor uw onderneming? Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen.

Key contacts Annejet Balm
Expertise Arbeidsrecht
Reading time 1 min leestijd
Rol bedrijfsarts
Preventie en betrokkenheid
Handhaving

Met het oog op de invoering van de wijzigingen is het dan ook aan te raden om uw contract met de arbodienstverlener te controleren en om na te gaan of de positie van de preventiemedewerker afdoende in de RI&E is opgenomen.

Meer weten over de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet? Neem contact op met Annejet Balm, advocaat/partner arbeidsrecht, op telefoonnummer +31 20 5736 736 of via e-mail a.balm@lexence.com.