Onze specialismen

Participaties

Werknemers- en management participaties, ESOP’s, en certificeringen. Wij weten wat de standaard is binnen de huidige private equity structuren op dit vlak.

(Her)structureringen

Het opzetten en begeleiden van acquisitie- en investeringsstructuren en het opzetten en beoordelen van gereguleerde en niet gereguleerde beleggingsfondsstructuren. Het oprichten en inrichten van N.V.’s, B.V.’s, coöperaties, C.V.’s, stichtingen en Vof’s, FGR en ANBI’s. En het opstellen, beoordelen en wijzigen van statuten. Ook begeleiden wij fusies en splitsingen en grensoverschrijdende omzettingen en –fusies. Ook joint venture samenwerkingsverbanden zijn een vast terugkerend onderdeel van onze praktijk.

Corporate Governance

Ons team adviseert over de inrichting van een bestuurs- en toezichtstructuur binnen ondernemingen en rechtspersonen. Rekening houdend met de dynamiek binnen een organisatie komen we tot een structuur die voldoet aan de eisen die worden gesteld aan goed bestuur en toezicht. Vastlegging vindt plaats in een heldere statutaire structuur met bijbehorende reglementen.

Corporate Services

Het voorbereiden, begeleiden en notuleren van aandeelhoudersvergaderingen voor genoteerde en private vennootschappen, advisering omtrent financiële openbaarmakingsverplichtingen, legalisaties, bevoegdheidsverklaringen, volmachten en procuraties, KvK registraties en mutaties.

Advocaat met telefoon

Ervaring in diverse sectoren

Ons notariële team heeft onder meer specifieke ervaring in de nationale en regionale media- en cultuursector (advisering en implementatie van grote herstructureringen bij publieke omroepen en fusies bij grote culturele en charitatieve instellingen) en in de Fintech en biochemie industrie.

Chambers (2017)
''Active in a range of M&A mandates with expertise in both public and private transactions, with a particular focus on private equity matters. Clients include a number of key players in the mid-market, including companies in the media and technology sectors.''

Interested or questions?

Do you have a question for the notariaat ondernemingsrecht team?
Please contact us.

Phone number +31 20 5736 736