Ruimtelijke ordening en milieurecht

Op het gebied van de ruimtelijke ordening hebben onze werkzaamheden vaak betrekking op bestemmingsplannen en de verlening van omgevingsvergunningen. Daarbij behoren ook veel voorkomende thema’s zoals het Bouwbesluit, brandveiligheid, asbest en energiebesparing. Op het gebied van het milieurecht valt te denken aan onderwerpen als bodemverontreiniging, lucht- en waterkwaliteit, geluidhinder en natuurbescherming. Ook worden procedures gevoerd inzake planschade en nadeelcompensatie.

Medewerker Lexence met wetboek

Specialistische kennis

Het team omgevingsrecht beschikt verder uiteraard over specialistische kennis met betrekking tot meer algemene bestuursrechtelijke vraagstukken, zoals toezicht en handhaving, openbaarheid van bestuur en Wet Bibob.

Ons team omgevingsrecht staat (institutionele) beleggers, beheerders en (bouwende) ontwikkelaars bij, evenals overheden en specifieke (industriële) inrichtingen. De advocaten van het team zijn actief voor winkels, kantoren, woningen en hotels.

Meer specifiek:

 • Ruimtelijke ordening;
 • Bestemmingsplannen;
 • Omgevingsvergunningen;
 • Grondexploitatie en -beleid;
 • Planschade;
 • Nadeelcompensatie;
 • Milieurecht (bodem, geluid, lucht);
 • Natuurbescherming;
 • Toezicht en handhaving;
 • Openbaarheid van bestuur;
 • Wet Bibob.
Legal 500 (2018)
''Lexence’s excellent practice is led by Michael Klijnstra, who has strong experience in advising private companies and public bodies.''

Interested or questions?

Do you have a question for the omgevingsrecht team?
Please contact us.

Phone number +31 20 5736 736