Multidisciplinair team

Onze advocaten vastgoedontwikkeling en transacties werken in een multidisciplinair team van specialisten uit de advocatuur en het notariaat. Onze specialisten zijn onder meer experts op het gebied van aanbestedingsrecht, staatssteun, omgevingsrecht, vastgoedtransacties en huurrecht. Het team behandelt integraal alle fasen en juridische facetten met betrekking tot vastgoedontwikkeling en transacties. Hieronder vindt u een toelichting per expertise.

Kevin, Anneke, Shanice, Evert, Bart
Juridische begeleiding

Onze advocaten en (kandidaat-)notarissen verzorgen juridische begeleiding van transacties ten behoeve van ontwikkelaars, financiers, investeerders en eindgebruikers. Het team adviseert zijn cliënten gedurende het gehele proces van de intentieverklaring tot het tekenen van het contract.

Ontwikkeling en herontwikkeling

Onze (kandidaat-)notarissen en advocaten zijn gespecialiseerd in alle fasen van grootschalige binnenstedelijke en buitenstedelijke herstructureringen en duurzame gebiedsontwikkeling. Ook hebben wij ervaring met de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed en zorgvastgoed. Ons team behandelt alle fasen van ontwikkeling of herontwikkeling van winkelcentra, kantoorcomplexen, woningbouwprojecten, hotels, zorgvastgoed, leisure en entertainment. Dit begint al bij de strategische grondverwerving.

Bouwrecht

Het team bouwrecht adviseert en procedeert over alle zaken die voor, tijdens en na de bouw een rol spelen. Denk hierbij aan aanbestedingsplicht, staatssteun, selectie en gunning en de totstandkoming van diverse soorten bouwcontracten, aannemingsovereenkomsten en architectenovereenkomsten en leverancierscontracten. Tijdens de bouw adviseert ons team onder meer over bouwtijdverlenging, meer- en minderwerk, verrekenbare hoeveelheden, kostenverhogende omstandigheden, oplevering en waarschuwingsplicht. Na oplevering komen verborgen gebreken, ontwerpfouten, uitvoeringsfouten, meer- en minderwerk, bouwtijdoverschrijding en schade als gevolg van bouwwerkzaamheden en (CAR)-verzekeringsgeschillen aan de orde. Binnen ons team is uiteraard ook aandacht voor duurzaamheid en ketenintegratie.

Legal 500 (2019)
''Lexence is appreciated for its 'total commitment, successful outcomes, and good balance between quality advice and tariffs'.''

Interesse of vragen?

Heeft u een vraag voor het vastgoedontwikkeling & transacties team?
Neem contact met ons op.

Telefoonnummer +31 20 5736 736